یکشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۷
خانه » شماره حساب سایت

شماره حساب سایت

 

bank-mellat

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۴۱۱۵۰۰۲

شماره حساب : ۴۷۷۸۴۹۱۶۶۸

دارنده حساب : صمد بلاج

در صورت لزوم می تونید از طریق دستگاه های خودپرداز هزینه پروژه رو به حساب مرتبط واریز نمایید و شماره پیگیری پرداخت به همراه توضیحات پروژه ارسال نمایید تا در اسرع وقت تیم برنامه نویسی جهت درخواست شما اقدام نماید.